Equipaments esportius

El Servei d’Esports té com a funcions principals, el foment de l’activitat física i l’esport entre la ciutadania, mitjançant programes per a infants, joves, adults i gent gran que es fan durant l’any i que són planificats i executats des del mateix Servei d’Esports. També es gestionen les instal·lacions esportives municipals, pel que fa al seu manteniment, neteja i control horari.
Aquest servei dóna suport als clubs i a les entitats esportives de Granollers, amb subvencions econòmiques directes i indirectes (cessió d’infraestructures i materials). Igualment, és promotor d’activitats puntuals com la Diada de la Bicicleta o la Festa de l’Esport i col·labora amb les entitats locals en l’organització d’esdeveniments esportius.

Roca Umbert