equipaments culturals

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Roca Umbert Fàbrica de les Arts és el projecte que ha posat en marxa l’Ajuntament de Granollers que reconverteix el recinte fabril Roca Umbert, un espai de 20.000 m² al centre de la ciutat, en un gran centre cultural adreçat a la producció, formació i difusió de la creació artística.
Rocaumbert és ara una fàbrica on la cultura, la participació, l’art, la creació, el pensament i les noves tecnologies en són les matèries primeres. Un escenari únic on aquestes matèries poden combinar-se i entrecreuar-se per experimentar en tots els camps de la creació contemporània i on poden ser compartides entre els creadors i els ciutadans.

Aquesta iniciativa es fa concreta amb la creació i posada en marxa d’una sèrie d’equipaments culturals que conviuen en un espai delimitat, el recinte Roca Umbert. La singularitat i la innovació del projecte prové justament d’aquesta convivència en un mateix indret d’artistes, professionals de la cultura, de la comunicació i de les tecnologies de la informació, la qual cosa permetrà la cooperació i l’intercanvi constant de coneixements i pràctiques entre ells. El fet d’estar tan a prop els uns dels altres suscitarà una interacció fàcil i viable, i això, alhora, servirà d’estímul per a la investigació i l’experimentació conjuntes en el camp de la creació i de les manifestacions artístiques.

És un centre cultural que es basarà en el federalisme cultural per organitzar un projecte comú, el de fàbrica de les arts, i al mateix temps per deixar realitzar els diferents projectes bo i respectant les seves identitats i personalitats pròpies. Això sí, amb uns compromisos comuns: compartir recursos, posar en comú produccions fruit de col·laboracions per així demostrar la capacitat cooperativa de la creació artística i convertir Roca Umbert en un exemple de barri de les arts integrat a la resta de la ciutat, tot desenvolupant un model, petit i humil, de districte cultural amb la intenció de fer viure la cultura i les arts, amb voluntat de compartir la construcció de la ciutat amb la gent, amb voluntat d’incorporar les noves generacions.

El gener de 2003, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla d’usos d’aquest projecte; el novembre de 2004, la Junta de Govern Local en ratificà el Pla director arquitectònic.

Seguint l’exemple d’altres experiències similars a Europa, Roca Umbert Fàbrica de les Arts vol dinamitzar el territori en el qual desenvolupa l’activitat i posar l’accent en l’especialització, per tal de ser un pol d’atracció de tasques relacionades amb les indústries de la creativitat.

D’aquest projecte, també cal destacar-ne el pla urbanístic previst: l’obertura i la urbanització dels espais del recinte permetrà que Granollers guanyi nous carrers i places per a vianants i disposi d’un nou aparcament soterrat.


Adreça: Carrer Enric Prat de la Riba, 77
Telèfon: 93 860 47 29
E-mail: rocaumbert@rocaumbert.cat
Web: www.rocaumbert.cat
Horaris:

De 8:00h a 21:00h



Roca Umbert