rutes i itineraris

Mercat del dijous

El mercat setmanal del dijous és un mercat multisectorial que té lloc en diversos carrers i places del centre de la ciutat tots els dijous de l’any. Quan el dijous és dia festiu, té lloc sempre el dimecres immediat anterior.

Ubicació:

Carrers: Sant Josep, Sant Jaume, Rec, Sant Roc, Santa Anna, Anselm Clavé, Santa Esperança, Joan Prim. Places: Església, Caserna, Oli, Cabrits, Porxada, Folch i Torras, Manuel Montaña, Olles, Maluquer i Perpinyà.

El mercat setmanal consta de 413 parades que representen una ocupació de 2.500 metres lineals (dades de 2011).

El mercat està plenament ocupat i rarament es produeixen baixes que permetin la incorporació de nous paradistes. Normalment les baixes s’ocupen amb familiars i/o descendents dels titulars, o bé amb ampliacions de les parades veïnes, tal com preveu el Reglament del mercat.

El mercat ha estat el caliu de la fructífera i enriquidora activitat mercantil posterior. La formació de la vila medieval va estar íntimament lligada a la funció de mercat, documentat ja a l’any 1040, i que d’una forma ininterrompuda s’ha vingut celebrant fins a l’actualitat. Una activitat que ha deixat l’empremta en la toponímia d’algunes de les places escenari d’aquesta manifestació quotidiana, sempre dins el perímetre emmurallat. Noms com els de la plaça de l’Oli, de les Olles i dels Cabrits, encara existents, o com els de la plaça del Bestiar, del Gra o dels Porcs, ja abandonats, però no oblidats, en són una bona mostra. Carrers i places, doncs, han acollit la frenètica ocupació dels dijous que ha paralitzat i, a la vegada, dinamitzat tota l’activitat granollerina una vegada a la setmana.

 

 


Documents:
Museu de Granollers
Museu de Ciències Naturals de Granollers
BTTDiscovery